Новые критерии блокировки налоговых накладных 2018

0.0
346

Мінфін розробив проект Постанови щодо подальшої роботи системи ризиків з ПДВ.

Нагадуємо, у грудні 2017 року роботу системи ризиків з ПДВ було зупинено для того, щоб напрацювати узгоджене рішення, яке не нестиме значних ризиків для всіх сегментів бізнесу і водночас буде ефективним інструментом боротьби зі схемами з розкрадання ПДВ.

Мінфін спільно з ДФС напрацювали та узгодили рішення, яке тепер презентовано для публічного обговорення.

Проект також було надіслано на розгляд народних депутатів Комітету податкової та митної політики.

Для узгодження комплексного рішення щодо принципів роботи системи ризиків з ПДВ необхідно знайти спільну позицію, що забезпечить інтереси малого, середнього та великого бізнесу та не дозволить розкрадання бюджету через податкові махінації.

Проект Постанови передбачає наступне:

► Податкові накладні перевіряються відповідно до таких ознак:

  • податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;
  • обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування (далі - ПН/РК), зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію, становить менше 500 тис. грн та керівник – посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників ПДВ;
  • одночасно значення показників D та P, мають такі розміри: D>0,03 (раніше було 0,05), Р<Рм×1,3, де:

D – розрахункова величина, яка дорівнює S/T;
S – загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, сум ЄСВ
 та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;
T – загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%, яка зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК;
P – сума ПДВ, зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі ПН/РК;
Рм – найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у ПН/РК, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК.
Значення показника D обраховується ДФС станом на перше число календарного місяця та кожного 10 числа стає доступним платнику в електронному кабінеті.

Якщо ПН/РК відповідає одній з зазначених вище ознак, така ПН/РК не підлягає моніторингу та підлягає реєстрації в Реєстрі.

 

► ПН/РК, які підлягають моніторингу, перевіряються на відповідність критеріями ризиковості платника податку, показникам позитивної історії платника податку та критеріями ризиковості здійснення операцій.

У разі якщо за результатами моніторингу платник податків, яким складено ПН/РК відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація такої ПН/РК зупиняється.

 У разі якщо за результатами Моніторингу ПН/РК відповідає критеріям ризиковості здійснення операції, крім ПН/РК, складених платником податку, який має позитивну податкову історію, реєстрація такої ПН/РК зупиняється.

Критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податків, визначає ДФС за погодженням з Мінфіном та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФС.

ДФС розраховує показники для визначення позитивної податкової історії платника податків кожного 10 числа місяця, наступного за звітним. Розраховані показники стають доступними для платника в електронному кабінеті.

 

► Запроваджується електронний реєстр зупинених податкових накладних, в якому платник в онлайн режимі зможе знайти інформацію щодо розгляду та статусу зупинених ПН. Протягом першого місяця з дня набрання чинності порядку, цей реєстр буде працювати в тестовому режимі.

 

► Незмінним залишилося право платника податків на подання до ДФС інформації за встановленою формою (Таблиця даних платника податку - додатком 3 до Порядку). Якщо Таблиця даних платника податку врахована ДФС з 1 липня 2017 року, то в подальшому реєстрація ПН/РК з операцій, вказаних в Таблиці, не підлягає зупиненню.

 

► Для оперативності розгляду пояснень та документів передбачається створення комісій на регіональному та центральному рівні. Прийняті рішення комісій регіонального та центрального рівнів набувають чинності після реєстрації їх в електронному Реєстрі зупинених податкових накладних.

Якщо рішення Комісій не зареєстровані протягом семи робочих днів, зупинена ПН/РК реєструється в автоматичному режимі.

Допрацьована форма рішення про відмову в реєстрації. Зокрема, в рішенні буде зазначатися чітка вмотивована підстава відмови. У випадку ненадання та/або надання документів, які складені з порушенням законодавства, у формі буде зазначатися конкретний документ, якого це стосується.

Рішення про відмову у реєстрації ПН/РК може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Платник податків має право на подання скарги до ДФС протягом 10 календарних днів після того, як рішення Комісії набуло чинності.  Скарга подається  платником податку в електронному вигляді. Рішення щодо скарги направляється скаржнику також в електронному вигляді.

 

► Врегульовується питання реєстрації ПН/РК для платників, по яких до 01.12.2017 року було зупинено ПН/РК та не подано пояснень та документів. Платникам податків буде надано право протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у такій ПН/РК, подати пояснення і копії документів на розгляд Комісій.

 

На наступному тижні Мінфін планує обговорення Проекту та пропозицій до нього зі всіма зацікавленими сторонами.Мінфін розробив проект Постанови щодо подальшої роботи системи ризиків з ПДВ.

Нагадуємо, у грудні 2017 року роботу системи ризиків з ПДВ було зупинено для того, щоб напрацювати узгоджене рішення, яке не нестиме значних ризиків для всіх сегментів бізнесу і водночас буде ефективним інструментом боротьби зі схемами з розкрадання ПДВ.

Мінфін спільно з ДФС напрацювали та узгодили рішення, яке тепер презентовано для публічного обговорення.

Проект також було надіслано на розгляд народних депутатів Комітету податкової та митної політики.

Для узгодження комплексного рішення щодо принципів роботи системи ризиків з ПДВ необхідно знайти спільну позицію, що забезпечить інтереси малого, середнього та великого бізнесу та не дозволить розкрадання бюджету через податкові махінації.

Проект Постанови передбачає наступне:

► Податкові накладні перевіряються відповідно до таких ознак:

  • податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;
  • обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування (далі - ПН/РК), зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію, становить менше 500 тис. грн та керівник – посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників ПДВ;
  • одночасно значення показників D та P, мають такі розміри: D>0,03 (раніше було 0,05), Р<Рм×1,3, де:

D – розрахункова величина, яка дорівнює S/T;
S – загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, сум ЄСВ
 та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;
T – загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%, яка зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК;
P – сума ПДВ, зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі ПН/РК;
Рм – найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у ПН/РК, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК.
Значення показника D обраховується ДФС станом на перше число календарного місяця та кожного 10 числа стає доступним платнику в електронному кабінеті.

Якщо ПН/РК відповідає одній з зазначених вище ознак, така ПН/РК не підлягає моніторингу та підлягає реєстрації в Реєстрі.

 

► ПН/РК, які підлягають моніторингу, перевіряються на відповідність критеріями ризиковості платника податку, показникам позитивної історії платника податку та критеріями ризиковості здійснення операцій.

У разі якщо за результатами моніторингу платник податків, яким складено ПН/РК відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація такої ПН/РК зупиняється.

 У разі якщо за результатами Моніторингу ПН/РК відповідає критеріям ризиковості здійснення операції, крім ПН/РК, складених платником податку, який має позитивну податкову історію, реєстрація такої ПН/РК зупиняється.

Критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податків, визначає ДФС за погодженням з Мінфіном та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФС.

ДФС розраховує показники для визначення позитивної податкової історії платника податків кожного 10 числа місяця, наступного за звітним. Розраховані показники стають доступними для платника в електронному кабінеті.

 

► Запроваджується електронний реєстр зупинених податкових накладних, в якому платник в онлайн режимі зможе знайти інформацію щодо розгляду та статусу зупинених ПН. Протягом першого місяця з дня набрання чинності порядку, цей реєстр буде працювати в тестовому режимі.

 

► Незмінним залишилося право платника податків на подання до ДФС інформації за встановленою формою (Таблиця даних платника податку - додатком 3 до Порядку). Якщо Таблиця даних платника податку врахована ДФС з 1 липня 2017 року, то в подальшому реєстрація ПН/РК з операцій, вказаних в Таблиці, не підлягає зупиненню.

 

► Для оперативності розгляду пояснень та документів передбачається створення комісій на регіональному та центральному рівні. Прийняті рішення комісій регіонального та центрального рівнів набувають чинності після реєстрації їх в електронному Реєстрі зупинених податкових накладних.

Якщо рішення Комісій не зареєстровані протягом семи робочих днів, зупинена ПН/РК реєструється в автоматичному режимі.

Допрацьована форма рішення про відмову в реєстрації. Зокрема, в рішенні буде зазначатися чітка вмотивована підстава відмови. У випадку ненадання та/або надання документів, які складені з порушенням законодавства, у формі буде зазначатися конкретний документ, якого це стосується.

Рішення про відмову у реєстрації ПН/РК може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Платник податків має право на подання скарги до ДФС протягом 10 календарних днів після того, як рішення Комісії набуло чинності.  Скарга подається  платником податку в електронному вигляді. Рішення щодо скарги направляється скаржнику також в електронному вигляді.

 

► Врегульовується питання реєстрації ПН/РК для платників, по яких до 01.12.2017 року було зупинено ПН/РК та не подано пояснень та документів. Платникам податків буде надано право протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у такій ПН/РК, подати пояснення і копії документів на розгляд Комісій.

 

На наступному тижні Мінфін планує обговорення Проекту та пропозицій до нього зі всіма зацікавленими сторонами.Всего комментариев: 0
avatar